AKILLI
KÖY'DE

°

%

HABER AKIŞI

Vodafone Akıllı Köy ile ilgili en güncel
gelişmeleri keşfedin.

Diyarbakır'da Tarım Çalıştayı Düzenlendi
09-06-2022

Diyarbakır'da Tarım Çalıştayı Düzenlendi

Çalıştayın ilk oturumunda Bitkisel Üretimin Mevcut Durumu ve Gelecekteki Yeri adı altında tarımsal üretimde maliyet artırıcı faktörlerin olumlu/olumsuz etkileri, tarım arazilerinin parçalı ve dağınık yapısı, tarımsal üretimde verim ve kalitenin düşük olması, tohumculuk sektöründe küresel piyasaya bağımlılık, yerli tohum firmalarının yeterli düzeyde desteklenmemesi, Ar-Ge alt yapılarının yetersizliği, global ölçekte yaşanan ekonomik sebepler ile ulusal ve uluslar arası ölçekte ürün-gıda arz-talep dengesinde oluşan olumsuzluklar, yeni üretim modelleri ile daha yüksek katma değerli ürünlerin üretimine yönelik çalışmalar, sürekli maliyet unsurları dışarıdan temin yolları ile üretimdeki maliyet artışı ve üretimin dışa bağlılığının oluşması, serbest piyasada büyük ulusal ve uluslararası firmalar karşısında tarımla ilgili devlet kurumları ve küçük üreticinin rekabet edemez oluşu, üreticinin tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken birbirinin tamamlayıcı etkisi olan (bitkisel üretim hayvansal üretim gibi) faaliyetleri gerçekleştirmemesi, tarımsal girdi firmalarının daha fazla gelir elde etme kaygısı ile üreticileri yanıltmaya yönelik uygulamalar ve idari denetim mekanizmaları, ekolojiye uygun üretim ve iklim değişimi ölçülerinde Diyarbakır’da tarımsal üretim konuları konuşuldu.

İkinci oturumda ise hayvansal üretimin mevcut durumu ve gelecekteki yeri, tarımsal üretimde verim ve kalitenin düşük olması yeni üretim modelleri ile daha yüksek katma değerli ürünlerin üretimine yönelik çalışmalar serbest piyasada büyük ulusal ve uluslararası firmalar karşısında tarımla ilgili devlet kurumları ve küçük üreticinin rekabet edemez oluşu, Diyarbakır ilinde Hayvansal üretimdeki güçlü yanları, Diyarbakır ilinde Hayvansal üretim potansiyeline dayalı olarak büyük yatırımların önündeki engeller, organik tarım, iyi tarım uygulamaları yönü ile ekonomik getiri yönü ile Diyarbakır konularına değinildi.
Tarımsal Mekanizasyon Ve Teknolojilerin Kullanımı İle Tarımsal Sulamanın Mevcut Durumu Ve Gelecekteki Yeri başlıklı üçüncü oturumda; sulanabilen arazi miktarının azlığı ve mevcut su kaynaklarının etkin kullanılamaması, Diyarbakır iline ait ulusal ve uluslararası tarımsal üretimdeki güçlü yanları, tarımsal üretim alt yapısındaki çarpık yapılanmaya örnek: Toplulaştırma, tarımsal üretimin gelişiminde tarıma dayalı sanayinin rolü yönü ile Diyarbakır’ın durumu, Diyarbakır ili tarımsal üretim ürünlerinin ihracat potansiyeli ile Gaziantep vb. iller ile rekabet edebilirliği, Silvan Sulama Projesi devreye girmesi ile Yetiştirilen Ürün yelpazesindeki değişim ve stratejiler, Silvan Sulama Projesi devreye girmesi ile oluşacak üretim hacmi ile ortaya çıkacak girdi talepleri ve yapılması gereken stratejiler, tarımsal üretimde enerji kullanımı ve sorunlar, yapılması gerekenler, tarımsal üretimde teknoloji kullanımı ve sorunlar, yapılması gerekenler, tarımsal üretimde makine kullanımı, makine fiyatlarındaki yükseklik gelişimi, tarımsal üretimde standardizasyon ve pazarlama sorunu tarımsal üretim işletmelerinde mikro enerji üretim uygulamalar konuları tartışıldı.

Devamında Kırsal Kalkınmanın Mevcut Durumu Ve Gelecekteki Yeri adı altında başlayan son oturumda; tarım alanında eğitim ve kalitesi, çiftçilere verilen eğitimin yetersiz oluşu uzun vadeli ve istikrarlı tarım politikaları ve stratejilerin eksikliği, Diyarbakır ilinde Kırsal Kalkınmanın gelişimine yönelik politikalar ve başarı ölçümleri, tarımsal üretimde yerel yönetimlerin rolü aktif pozitif yönleri kırsal kesimde yaşam koşulları ve konforunun yükseltilerek kırsalda yaşam ve üretimin teşvik edilmesi, köyden-kente göç ile yok olan üretim, sanayiye ve ihracata yönelik ham madde temininde Diyarbakır'ın konumu, tarımsal ürünlerin iç ve dış pazar paylarının artırılması için karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Çalıştayda Akıllı Köy ARGE Müdürü Orhan Kurt, Milletvekili ve Eski Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker ve TOBB Başkanı Sayın M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'na Akıllı Köy'de yapılan çalışmaları anlattı. Kurt, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişçi ile görüşerek kendisini Akıllı Köy’e davet etti.